اعضای فامیلی جهت پوشش فاتحه

اعضای فامیلی جهت پوشش فاتحه
******بیت حجی رحمه
۱۱حجی عبدالرضا رحمه 
22حمید – عبدالرضا
۳۳رسول – حمید
۴۴مکی – عبدالرضا
۵۵حجی نادر- عبدالحسین
۶۶سعید – عبدالحسین
۷۷حمید  – عبدالحسین
۸۸رضا – حمید
۹۹صادق – حمید
۱۰۱۰حجی هاشم – عبدالحسین
۱۱۱۱ناصر – عبدالحسین
۱۲۱۲مهدی – عبدالحسین
۱۳۱۳عباس – عبدالحسین
۱۴۱۴حجی سامی- طاهر
۱۵۱۵حسن – طاهر
۱۶۱۶میلاد – حسن
۱۷۱۷حسین – طاهر
۱۸۱۸حیدر – طاهر
۱۹۱۹جعفر – طاهر
۲۰۲۰علی اکبر – طاهر
۲۱۲۱محمد – طاهر
۲۲۲۲عادل – جمعه
۲۳۲۳عزیز – جمعه
۲۴۲۴مسعود – جمعه
۲۵۲۵عبدالامیر رحمه 
2626محمد – عبدالامیر
۲۷۲۷علی – عبدالامیر
۲۸۲۸رضا – عبدالامیر
******بیت زایر فاضل
۲۹۱جاسم – محمد 
302محمد – جاسم
۳۱۳قاسم – محمد
۳۲۴سعید – محمد
۳۳۵شهاب – سعید
۳۴۶سجاد – سعید
۳۵۷علی – محمد
۳۶۸کاظم زایر فاضل 
379جواد – کاظم 
3810مهدی – کاظم
۳۹۱۱هادی – کاظم
۴۰۱۲حسن زایر فاضل 
******بیت یاسین
۴۱۱حجی نبی – علی
۴۲۲رسول –  نبی
۴۳۳حجی جادر – علی
۴۴۴حجی حبیب – عبد
۴۵۵کریم – عبد
۴۶۶مرتضی – عبد
۴۷۷حجی عبدالساده یاسین 
488احمد – عبدالساده
۴۹۹مهدی – عبدالساده
۵۰۱۰محمود – عبدالساده
۵۱۱۱مسعود – عبدالساده
۵۲۱۲محسن – عبدالساده
۵۳۱۳محمد – عبدالساده
۵۴۱۴حجی جمعه یاسین 
5515ملا امید – جمعه
۵۶۱۶احمد – جمعه
۵۷۱۷محسن – جمعه
۵۸۱۸حجی داوود یاسین 
5919طالب – داوود
۶۰۲۰محمد علی – داوود
۶۱۲۱امین  – داوود
******بیت حجی حسن
۶۲۱رضا – ناصر
۶۳۲احمد – رضا
۶۴۳امید – رضا
۶۵۴غلامحسین – ناصر
۶۶۵هادی – ناصر
۶۷۶عبدالرسول – ناصر
۶۸۷رحیم – ناصر
۶۹۸عباس – ناصر
۷۰۹مهدی – مجید
۷۱۱۰مسعود – مجید
۷۲۱۱سعید – مجید
۷۳۱۲محمد – مجید
۷۴۱۳خلیل – عبدالحمید
۷۵۱۴اسماعیل – عبدالحمید
۷۶۱۵بهمن – عبدالحمید
۷۷۱۶محمد – عبدالحمید
۷۸۱۷حجی جلیل حجی حسن 
7918محسن – جلیل
۸۰۱۹کاظم حجی حسن 
8120جواد – کاظم 
8221جمال – کاظم
۸۳۲۲جلال – کاظم
۸۴۲۳کریم حجی حسن 
8524فرید حجی حسن 
8625علی – فرید
۸۷۲۶عادل – فرید
۸۸۲۷محمود جمیلی 
******بیت زایر عباس
۸۹۱حمید حسن  
902علی – حمید
۹۱۳عباس – حمید
۹۲۴حسین – حمید
۹۳۵احمد – حمید
۹۴۶مهدی – حمید
۹۵۷غلامرضا حجی حسین 
968یوسف – غلامرضا
۹۷۹جعفر – غلامرضا
۹۸۱۰کریم زایر بنات 
9911مسعود – کریم
۱۰۰۱۲میلاد – کریم
۱۰۱۱۳رحیم زایر بنات 
10214علی زایر بنات 
10315محمد زایر بنات 
10416احمد – محمد
۱۰۵۱۷فریدون زایر طعمه  
10618عزیز – فریدون
۱۰۷۱۹عباس – فریدون
۱۰۸۲۰ابراهیم زایر طعمه 
10921میلاد – ابراهیم
۱۱۰۲۲سعید زایر طعمه 
******بیت زایریارالله
۱۱۱۱نجم عبدالله 
1122محمد – نجم
۱۱۳۳کمال – عبدالحسن
۱۱۴۴حجی عبدالرضا عبدالله 
1155امین – عبدالرضا
۱۱۶۶احسان – عبدالرضا
۱۱۷۷جمعه عبدالله 
1188داوود – جمعه
۱۱۹۹محمود عبدالله
۱۲۰۱۰حسین عبدالله 
12111علی عبدالله 
12212مهدی عبدالله 
12313عباس یابر
۱۲۴۱۴ناصر یابر
۱۲۵۱۵علی یابر
******بیت امحیی
۱۲۶۱حجی سلمان حسن 
1272بدر – سلمان
۱۲۸۳کریم – بدر
۱۲۹۴مجید – بدر
۱۳۰۵حجی ابراهیم – سلمان
۱۳۱۶خلیل – ابراهیم
۱۳۲۷حجی رحیم – سلمان
۱۳۳۸جواد – سلمان
۱۳۴۹مسعود – سلمان
۱۳۵۱۰حجی خلف حسن 
13611جاسم – خلف
۱۳۷۱۲امید – جاسم
۱۳۸۱۳محمد – جاسم
۱۳۹۱۴عبدالله – خلف
۱۴۰۱۵قاسم – خلف
۱۴۱۱۶موسی – خلف
۱۴۲۱۷عیسی – خلف
۱۴۳۱۸علی حسن 
14419حسین – علی
۱۴۵۲۰عزیز – علی
۱۴۶۲۱محمود – علی
۱۴۷۲۲احمد – علی
۱۴۸۲۳ناصر – علی
۱۴۹۲۴حجی محمد حسن 
15025عادل – محمد
۱۵۱۲۶کمال – محمد
۱۵۲۲۷رضا – محمد
۱۵۳۲۸محسن – محمد
۱۵۴۲۹میلاد – محمد
۱۵۵۳۰جمعه حسن  
15631احمد – جمعه
۱۵۷۳۲مرتضی – جمعه
۱۵۸۳۳مصطفی – جمعه
۱۵۹۳۴کاظم حسن
******بیت زایر شمال
۱۶۰۱عبدالامیر شمال
۱۶۱۲امین عبدالامیر
۱۶۲۳حجی علی عبدالامیر
******بیت صالح
۱۶۳۱حجی حسن لفته 
1642علی – حسن
۱۶۵۳محمد – حسن
۱۶۶۴رضا – حسن
۱۶۷۵اسد لفته 
1686حجی جبار لفته 
1697صادق – جبار
۱۷۰۸سعید – جبار
******بیت کارون
۱۷۱۱  رحيم  کاظم 
1722احمد – رحیم
۱۷۳۳امين – رحیم
۱۷۴۴حجی عبدالحمید کاظم 
1755سجاد – حمید
۱۷۶۶    محسن  کاظم 
1777   علي  کاظم 
1788حسين – علی
۱۷۹۹   كمال کاظم 
******بیت احمودی
۱۸۰۱    ناجي  خلف  
1812فرهاد – ناجی
۱۸۲۳محمد – ناجی
۱۸۳۴مهدي  – قاسم
۱۸۴۵ نادر   خلف
۱۸۵۶رضا  خلف 
******بیت حجی حنظل
۱۸۶۱نادر – حجی كريم
۱۸۷۲افشين – حجی كريم
۱۸۸۳عادل – حجی كريم
۱۸۹۴علی – حجی كريم
۱۹۰۵حجی حبيب حجی حنظل 
1916سامي – حبیب
۱۹۲۷احمد – حبیب
۱۹۳۸امیر – حبیب
۱۹۴۹حميد  حجی حنظل 
19510 ناصر  حجی حنظل 
19611ميلاد – ناصر
۱۹۷۱۲ رضا  حجی حنظل
۱۹۸۱۳محمد – رضا
******بیت حجی مطیر
۱۹۹۱مهدي – هادی
۲۰۰۲امين – هادی
۲۰۱۳ جمعه   حجی مطیر 
2024هاشم – جمعه
۲۰۳۵ حجی كريم حجی مطیر 
2046عباس – کریم
******بیت حجی عبدالزهرا
۲۰۵۱ صادق   حجی عبدالزهرا 
2062رضا – صادق
۲۰۷۳عباس – صادق
۲۰۸۴سعيد   حجی عبدالزهرا 
2095علي – سعید
۲۱۰۶امیر – سعید
۲۱۱۷محمد – سعید
۲۱۲۸رحيم – سعید
۲۱۳۹ حسين  حجی عبدالزهرا 
21410علي – حسین
۲۱۵۱۱ كيان  حجی عبدالزهرا 
******بیت حنون
۲۱۶۱هدایت – رزاق حنون
۲۱۷۲حسين – عبدالنبی
۲۱۸۳مهدي – عبدالنبی
۲۱۹۴ سعيد حنون 
2205علی – سعید
۲۲۱۶محمد – سعید
۲۲۲۷سجاد – سعید
۲۲۳۸ رحيم  حنون 
2249 كريم  حنون 
22510غلامرضا   حنون 
******بیت حجی عبدالله
۲۲۶۱حجی مسعود حجی عبدالله
۲۲۷۲مهدي   حجی عبدالله
******بیت عزیز
۲۲۸۱   عزيز ابن حجی مشکور    
2292 علیرضا   عزیز 
******بیت حجی جلیل
۲۳۰۱ حجی جليل ابن حجی مشکور  
2312 افشين  حجی جلیل
۲۳۲۳ احمد  حجی جلیل
۲۳۳۴محمد   حجی جلیل
******بیت حجی جاسم
۲۳۴۱سعید حجی نجم
۲۳۵۲علیرضا حجی نجم
۲۳۶۳سامی ناصر
۲۳۷۴علیرضا ناصر
۲۳۸۵کریم ناصر
۲۳۹۶   عبدالرضا  ابن حجی جاسم   
2407امین عبدالرضا
۲۴۱۸محمد عبدالرضا
۲۴۲۹    عبدالامير ابن  حجی جاسم 
24310مهدی عبدالامیر
۲۴۴۱۱فرید عبدالامیر
۲۴۵۱۲  حجی علي ابن حجی جاسم   
24613وحید حجی علی
۲۴۷۱۴حمودی  حجی جاسم  
24815رضا حمودی
۲۴۹۱۵احمد حمودی
۲۵۰۱۷فواد حمودی
۲۵۱۱۸مهدی حمودی
******بیت قاسم ساری
۲۵۲۱رضا ناجی 
2532علی ناجی
۲۵۴۳حمید ناجی
۲۵۵۴حجی عبدالرضا ابن  قاسم  
2565محمد حجی عبدالرضا
۲۵۷۶مهدی حجی عبدالرضا
۲۵۸۷علي ابن  قاسم   
2598حسین علی
۲۶۰۹حسن علی
۲۶۱۱۰محمد ابن قاسم    
26211احمد محمد
******بیت چاسبی
۲۶۳۱جاسم – حسین عبدالساده
۲۶۴۲مهدی – حسین
۲۶۵۳جواد – حسین
۲۶۶۴کاظم – حسین
۲۶۷۵جعفر – حسین
۲۶۸۶حجی مجید نصار
۲۶۹۷قاسم – مجید
۲۷۰۸امیر – مجید
۲۷۱۹محمد رضا نصار
۲۷۲۱۰علی نصار
۲۷۳۱۱عباس نصار
۲۷۴۱۲حسن سوادی
۲۷۵۱۳علی صباح
۲۷۶۱۴حسین – علی
۲۷۷۱۵جاسم صباح
۲۷۸۱۶کاظم انعمه
۲۷۹۱۷سمیر – کاظم
۲۸۰۱۸حسین انعمه
۲۸۱۱۹علی انعمه
در تاريخ 11/آوریل/2021 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان