اعضای فامیلی جهت پوشش فاتحه

اعضای فامیلی جهت پوشش فاتحه
۱۱حجی عبدالرضا رحمه 
22حمید(نظام) 
33رسول
۴۴مکی
۵۱حجی نادر حجی عبدالحسین
۶۲سعید
۷۳حمید 
84رضا
۹۵صادق
۱۰۶حجی هاشم
۱۱۷ناصر
۱۲۸مهدی
۱۳۹عباس
۱۴۱حجی سامی حجی طاهر
۱۵۲حسن
۱۶۳میلاد 
174حسین
۱۸۵حیدر
۱۹۶جعفر
۲۰۷علی اکبر
۲۱۸محمد
۲۲۱عادل حجی جمعه
۲۳۲عزیز
۲۴۳مسعود
۲۵۱عبدالامیر رحمه 
262محمد 
273علی
۲۸۴رضا
۲۹۱جاسم محمد زایر فاضل
۳۰۲محمد
۳۱۳قاسم
۳۲۴سعید
۳۳۵شهاب
۳۴۶علی
۳۵۱کاظم زایر فاضل 
362جواد
۳۷۳مهدی
۳۸۴هادی
۳۹۱حسن زایر فاضل 
401حجی نبی حجی علی
۴۱۲رسول
۴۲۳حجی جادر
۴۳۱حجی حبیب حجی عبد
۴۴۲کریم
۴۵۳مرتضی
۴۶۱حجی عبدالساده یاسین 
472احمد
۴۸۳مهدی
۴۹۴محمود
۵۰۵مسعود
۵۱۶محسن
۵۲۷محمد
۵۳۱ حجی جمعه یاسین 
542شیخ امید
۵۵۳احمد
۵۶۴محسن
۵۷۱ حجی داوود یاسین 
582طالب
۵۹۳محمد علی
۶۰۴امین (سلمان)
۶۱۱رضا ناصر حجی حسن
۶۲۲احمد
۶۳۳غلامحسین
۶۴۴هادی
۶۵۵عبدالرسول
۶۶۶رحیم
۶۷۷عباس
۶۸۱مهدی مجید
۶۹۲مسعود
۷۰۳سعید
۷۱۴محمد
۷۲۱خلیل عبدالحمید
۷۳۲اسماعیل
۷۴۳بهمن(مصطفی)
۷۵۴محمد(سعید)
۷۶۱ حجی جلیل حجی حسن 
772محسن
۷۸۱کاظم(عبدالکاظم) حجی حسن 
792جواد
۸۰۳جمال
۸۱۴جلال
۸۲۱ کریم حجی حسن 
831 فرید حجی حسن 
842علی
۸۵۳عادل(حسن)
۸۶۱محمود جمیلی 
871 حمید حسن  زایر عباس
۸۸۲علی
۸۹۳عباس
۹۰۴حسین
۹۱۵احمد
۹۲۶مهدی
۹۳۱ غلامرضا حجی حسین 
942یوسف
۹۵۳جعفر
۹۶۱کریم زایر بنات 
972مسعود
۹۸۳میلاد
۹۹۱رحیم زایر بنات 
1001علی زایر بنات 
1011محمد زایر بنات 
1022احمد
۱۰۳۱ فریدون زایر طعمه  
1042عزیز
۱۰۵۳عباس
۱۰۶۱ابراهیم زایر طعمه 
1072میلاد
۱۰۸۱سعید زایر طعمه 
1091نجم عبدالله 
1102محمد
۱۱۱۱کمال عبدالحسن
۱۱۲۱حجی عبدالرضا عبدالله 
1132امین
۱۱۴۳احسان
۱۱۵۱جمعه عبدالله 
1161محمود(احمد) عبدالله 
1171حسین عبدالله 
1181علی عبدالله 
1191مهدی عبدالله 
1201يابر ابن  یارالله    
1212عباس(سعید) یابر
۱۲۲۳ناصر یابر
۱۲۳۴علی یابر
۱۲۴۱ حجی سلمان حسن 
1252بدر
۱۲۶۳کریم
۱۲۷۴مجید
۱۲۸۵حجی ابراهیم
۱۲۹۶حجی رحیم
۱۳۰۷جواد
۱۳۱۸مسعود
۱۳۲۱ حجی خلف حسن 
1332جاسم
۱۳۴۳امید
۱۳۵۴عبدالله
۱۳۶۵قاسم
۱۳۷۶موسی
۱۳۸۷عیسی
۱۳۹۱ علی حسن 
1402حسین
۱۴۱۳عزیز
۱۴۲۴محمود
۱۴۳۵احمد
۱۴۴۶ناصر
۱۴۵۱ حجی محمد حسن 
1462عادل
۱۴۷۳کمال
۱۴۸۴رضا
۱۴۹۵محسن
۱۵۰۶میلاد
۱۵۱۱جمعه حسن 
1522احمد
۱۵۳۳مرتضی
۱۵۴۴مصطفی
۱۵۵۱کاظم حسن 
1561 حجی حسن لفته 
1572علی
۱۵۸۳محمد
۱۵۹۴رضا
۱۶۰۱اسد لفته 
1611حجی جبار لفته 
1622صادق
۱۶۳۳سعید
۱۶۴۱  رحيم  کاظم 
1652احمد
۱۶۶۱حجی عبدالحمید کاظم 
1672سجاد 
1681    محسن  کاظم 
1691   علي  کاظم 
1702حسين
۱۷۱۱   كمال کاظم 
1721 عزيز   عبدالعلی 
1732 عليرضا  عبدالعلی
۱۷۴۳ صادق    عبدالعلی
۱۷۵۱    ناجي  خلف  طاهر
۱۷۶۲فرهاد 
1773محمد
۱۷۸۱مهدي  قاسم خلف
۱۷۹۱ نادر   خلف 
1801رضا  خلف 
1811نادرحجی کریم حجی حنظل
۱۸۲۲افشين
۱۸۳۳عادل
۱۸۴۴علی
۱۸۵۱حجی حبيب حجی حنظل 
1862سامي
۱۸۷۳احمد
۱۸۸۴امیر
۱۸۹۱حميد  حجی حنظل 
1901 ناصر   
1911 رضا  حجی حنظل
۱۹۲۱مهدي هادی مطیر
۱۹۳۲امين
۱۹۴۱ جمعه   حجی مطیر 
1952هاشم
۱۹۶۱ حجی كريم حجی مطیر 
1972عباس
۱۹۸۱ صادق   حجی عبدالزهرا 
1992رضا
۲۰۰۳عباس 
2011سعيد   حجی عبدالزهرا 
2022علي
۲۰۳۳امیر
۲۰۴۴محمد
۲۰۵۵رحيم
۲۰۶۱ حسين  حجی عبدالزهرا 
2072علي
۲۰۸۱ كيان  حجی عبدالزهرا 
2091هدایت رزاق حنون
۲۱۰۱حسين نبی حنون
۲۱۱۲مهدي نبی حنون
۲۱۲۱ سعيد حنون 
2132علی
۲۱۴۳محمد
۲۱۵۴سجاد
۲۱۶۱ رحيم  حنون 
2171 كريم  حنون 
2181غلامرضا   حنون 
2191حجی مسعود حجی عبدالله
۲۲۰۲مهدي   حجی عبدالله
۲۲۱۱   عزيز ابن حجی مشکور   
2222 علیرضا   عزیز 
2231 حجی جليل ابن حجی مشکور  
2242 افشين  حجی جلیل
۲۲۵۳ احمد  حجی جلیل
۲۲۶۴محمد   حجی جلیل
۲۲۷۱سعید حجی نجم
۲۲۸۲علیرضا حجی نجم
۲۲۹۱سامی ناصرحجی جاسم
۲۳۰۲علیرضا ناصر
۲۳۱۳کریم ناصر
۲۳۲۱   عبدالرضا  ابن حجی جاسم   
2332امین عبدالرضا
۲۳۴۳محمد عبدالرضا
۲۳۵۱    عبدالامير ابن  حجی جاسم  
2362مهدی عبدالامیر
۲۳۷۳فرید عبدالامیر
۲۳۸۱  حجی علي ابن حجی جاسم   
2392وحید حجی علی
۲۴۰۱حمودی (محمد رضا) حجی جاسم 
2412رضا حمودی
۲۴۲۳احمد حمودی
۲۴۳۴فواد حمودی
۲۴۴۵مهدی حمودی
۲۴۵۱رضا ناجی قاسم
۲۴۶۲علی ناجی
۲۴۷۳حمید ناجی
۲۴۸۱حجی عبدالرضا ابن  قاسم  
2492محمد حجی عبدالرضا
۲۵۰۳مهدی حجی عبدالرضا
۲۵۱۱علي ابن  قاسم   
2522حسین علی
۲۵۳۳حسن علی
۲۵۴۱محمد ابن قاسم    
2552احمد محمد
۲۵۶۱جاسم حسین عبدالساده
۲۵۷۲مهدی
۲۵۸۳جواد
۲۵۹۴کاظم
۲۶۰۵جعفر
۲۶۱۱حجی مجید نصار
۲۶۲۲قاسم
۲۶۳۳امیر
۲۶۴۴محمد رضا نصار
۲۶۵۵علی نصار
۲۶۶۶عباس نصار
۲۶۷۱حسن سوادی
۲۶۸۱علی صباح
۲۶۹۲حسین
۲۷۰۳جاسم صباح
۲۷۱۱کاظم(عباس) انعمه
۲۷۲۲سمیر
۲۷۳۳حسین انعمه
۲۷۴۴علی انعمه
۲۷۵۱سامی مهدی خلف غرباوی
۲۷۶۲سمیر
۲۷۷۳علی مهدی
۲۷۸۴محمد مهدی
۲۷۹۱عبدالهادی خلف غرباوی 
2802عبدالکریم
۲۸۱۳محسن
۲۸۲۴عبدالامیر
۲۸۳۵عادل
۲۸۴۶محمد رضا
۲۸۵۷علیرضا
۲۸۶۱ناصر خلف غرباوی 
2872پیمان
۲۸۸۳محمد علی
۲۸۹۴امین
۲۹۰۱غلامرضا
۲۹۱۲علیرضا
۲۹۲۳محمد رضا
۲۹۳۱عبدالزهرا ملا نعمه 
2942صادق
۲۹۵۳احمد
۲۹۶۱عبدالحسین ملا نعمه 
2972علی
۲۹۸۳رضا
۲۹۹۱عباس ملا نعمه 
3002سجاد
در تاريخ 30/ژانویه/2020 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان