صندوق فامیلی یا ابوالفضل العباس

صندوق فامیلی یا ابوالفضل العباس


      صندوق فامیلی  یا ابوالفضل العباس

                         پرداخت آنلاین

  من ذالذی یقرض الله قرض حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره

 لازم به ذکر است که جمع آوری پول ها از یکم تا ششم هر ماه و قرعه کشی روز بعد می باشد 
  شمار کارت بانک صادرات : ۴۵۲۷ – ۹۱۱۷ -۶۹۷۴ -۶۰۳۷ به نام اسد بهروز مرمض
برنده ردیف نام اعضای صندوق تاریخ
۱ ۱  حجی حبیب عبدیک ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱ ۲ (پدر)  حجی حبیب ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱ ۳  حجی جبار لفته  یک ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۲ ۴   حجی سامی طاهر دو ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
۲ ۵ محمد رضا – علی حسن ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
۲ ۶ اسد لفته  سه ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
۳ ۷ علی کاظم کارون ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
۳ ۸ حسین طاهر  سه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
۳ ۹ علی حجی حسن  دو ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
۴ ۱۰  سجاد حجی حمید ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
۴ ۱۱ عادل محمدی  دو ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
۴ ۱۲  حیدر جادری دو ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
۵ ۱۳ رسول حمید ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
۵ ۱۴ مهزیار علیرضا ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
۵ ۱۵ کریم مطر دو ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
۶ ۱۶ باسم مزرعه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۶ ۱۷ توفیق مرتضی ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۶ ۱۸ رضا  جلالی ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۷ ۱۹   حمید حسن عباس ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۷ ۲۰ حجی عباس دلفی دو ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۷ ۲۱  حجی حسن  لفته ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۸ ۲۲ محمد علی مرتضی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۸ ۲۳ احمد عباس کریم ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۸ ۲۴ سعید حجی جبار ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۹ ۲۵ حجی رحیم سلمان دو ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۹ ۲۶ حیدر طاهر  دو ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۹ ۲۷ اسد لفته  دو ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۱۰ ۲۸ عادل محمدی ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۱۰ ۲۹ محمد نصار دو ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۱۰ ۳۰ میلاد ابراهیم ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۱۱ ۳۱ امین هادی دو ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۱۱ ۳۲ امین هادی سه ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۱۱ ۳۳ حسین – علی حسن ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۱۲ ۳۴ (جعفر) حجی حبیب ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
۱۲ ۳۵ امین هادی چهار ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
۱۲ ۳۶   حجی سامی طاهر ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
۱۳ ۳۷ حجی حمید کاظم دو ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۳ ۳۸ عباس کریم مطر ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۳ ۳۹  رضا حجی حسن دو ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۴ ۴۰ حجی عباس دلفی ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۴ ۴۱ علی حریفی ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۴ ۴۲ اسد لفته یک ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۵ ۴۳ حجی رحیم سلمان ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۵ ۴۴ حسن طاهر  دو ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۵ ۴۵ محمد حجی حسن ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۶ ۴۶ حجی عبدالرضا ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۶ ۴۷ حجی جمعه یاسین دو ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۶ ۴۸ کریم حجی عبد دو ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۷ ۴۹ مهدی هادی  دو ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۷ ۵۰ جبار  جادری ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۷ ۵۱ رضا  سیاحی دو ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۸ ۵۲  حجی حبیب عبد ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۸ ۵۳ حیدر طاهر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۸ ۵۴ لفته  جادری ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۹ ۵۵ حسن طاهر ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۱۹ ۵۶ مرتضی حجی عبد ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۱۹ ۵۷  حجی جبار لفته ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۲۰ ۵۸ جعفر طاهر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۲۰ ۵۹ کریم حجی عبد ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۲۰ ۶۰ رضا خلف طاهر دو ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۲۱ ۶۱ حسین طاهر   دو ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۱ ۶۲ صادق  جادری ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۱ ۶۳ جعفر  جادری ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۲ ۶۴ صادق حجی جبار ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۲ ۶۵ حجی حمید کاظم ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۲ ۶۶ حجی کریم مطر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۳ ۶۷ حمید عبدالرضا یک ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۳ ۶۸ عقیل یوسف ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۳ ۶۹ علی حجی حسن ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۴ ۷۰ احمد – اسد لفته ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۲۴ ۷۱ رضا کریم مطر ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۲۴ ۷۲ مهدی هادی ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۲۵ ۷۳ (عزیز) حجی حبیب ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۲۵ ۷۴ حسین عبدالله ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۲۵ ۷۵ امین هادی ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۲۶ ۷۶ علی طاهر ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
۲۶ ۷۷ کمال مسعودی ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
۲۶ ۷۸ حیدر  جادری ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
۲۷ ۷۹ حمید عبدالرضا دو ۱۴۰۰/۰۲/۰۰
۸۰ حسین طاهر  یک
۸۱ حجی جمعه یاسین
۲۸ ۸۲ کاظم حجی حسن ۱۴۰۰/۰۳/۰۰
۸۳ عماد یوسف
۸۴ جعفر غلامرضا
۲۹ ۸۵ رضا حجی حسن ۱۴۰۰/۰۴/۰۰
۸۶ رضا خلف طاهر یک
۸۷ منصور علیرضا
۳۰ ۸۸ احمد – محمدرضا ۱۴۰۰/۰۵/۰۰
۸۹ محمد نصار
۹۰ رضا  سیاحی
در تاريخ 25/مارس/2021 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان