صندوق قرعه پنج میلیون همسایه انصار النبی (ص)

صندوق قرعه پنج میلیون همسایه انصار النبی (ص)

 

 

 

صندوق قرض الحسنه (۲۰۰ هزار تومانی) انصار النبی (ص)
۲۱ سعیدی – مهدی علی ۱-۱۴۰۰/۱۰
۳۲ فدعمی – سعید حجی قاسم ۱-۱۴۰۰/۱۰
۲ بدوی – حجی عوده صلال ۲-۱۴۰۰/۱۱
۲۵ شموسی – حمید صندل ۲-۱۴۰۰/۱۱
۳ جادری – حمزه قاسم ۳-۱۴۰۰/۱۲
۴۲ مشعلی – سید عبدالرضا سید غیلان ۳-۱۴۰۰/۱۲
۱۹ سرخه(حلفی) – جاسم عبدالرضا ۴-۱۴۰۱/۰۱
۲۷ طرفی (نهیرات)- حسین عباس ۴-۱۴۰۱/۰۱
۴ جادری – قاسم داغر ۵-۱۴۰۱/۰۲
۳۷  مرمضی – احمد اسد ۵-۱۴۰۱/۰۲
۲۹ عبدالموله – حجی نبی سوادی ۶-۱۴۰۱/۰۳
۳۰ عبیداوی – حجی خلف شعیب ۶-۱۴۰۱/۰۳
۲۳ سیاحی – سعید  حجی کاظم ۷-۱۴۰۱/۰۴
۲۶ طرفی – احمد حمود ۷-۱۴۰۱/۰۴
۴۰ مرمضی – مجتبی کریم ۸-۱۴۰۱/۰۵
۴۷ موسوی – سید حسن سید دبس ۸-۱۴۰۱/۰۵
۴۳ مغینمی –  مهدی  حجی عباس ۹-۱۴۰۱/۰۶
۴۶ مهاوی – عارف جمعه ۹-۱۴۰۱/۰۶
۱۳ حیدری – حجی جاسم ادریول ۱۰-۱۴۰۱/۰۷
۱۸ ساکی – حسن مطر ۱۰-۱۴۰۱/۰۷
۸ چلداوی – کاظم عباس ۱۱-۱۴۰۱/۰۸
۴۹ میاحی – حجی دعیر عباس ۱۱-۱۴۰۱/۰۸
۱۰ حردانی – جهان عباس ۱۲-۱۴۰۱/۰۹
۲۸ طرفی (نهیرات)- علیرضا حسین ۱۲-۱۴۰۱/۰۹
۳۱ عتابی –  باقر احمد ۱۳-۱۴۰۱/۱۰
۳۶ مرمضی – اسد لفته ۱۳-۱۴۰۱/۱۰
۶ چلداوی – حجی حسن چولان ۱۴-۱۴۰۱/۱۱
۱۵ خسرجی – علی اتبینه ۱۴-۱۴۰۱/۱۱
۳۹ مرمضی – محمد حجی حسن ۱۵-۱۴۰۱/۱۲
۴۸ موسوی – سید سعید سید علی ۱۵-۱۴۰۱/۱۲
۹ چنانی – خلف زایر گاطع ۱۶-۱۴۰۲/۰۱
۲۲ سیاحی – حجی کاظم امناتی ۱۶-۱۴۰۲/۰۱
۳۴ فصیحیان – مرتضی عباس ۱۷-۱۴۰۲/۰۲
۴۵ مهاوی – جمعه عبد ۱۷-۱۴۰۲/۰۲
۱ الحایی – کاظم خلف ۱۸-۱۴۰۲/۰۳
۳۳ فصیحیان – عباس عبدالصاحب ۱۸-۱۴۰۲/۰۳
۱۴ حیدری – محمد حجی جاسم ۱۹-۱۴۰۲/۰۴
۳۵ مرمضی – احمد احمادی ۱۹-۱۴۰۲/۰۴
۵ جلالی – حمید محمد
۷ چلداوی – حمزه کاظم
۱۲ حمادی – علی خلف
۱۶ خسرجی – کاظم عبدالحسین
۱۷ ساعدی –  احمد جاسم
۲۰ سعیدی – علی عبید
۲۴ سیاحی – محمد  حجی کاظم
۳۸ مرمضی – علی حجی حسن
۴۱  مشعلی – جلیل عباس
۴۴ مغینمی – حجی عباس داخل
۵۰ نهیرات – حجی عبدالنبی کاظم
۵۱ نهیرات – رسول عبدالنبی
۵۲ هلیچی – حجی محمد جاسم
 انصار النبی (ص)
در تاريخ 28/ژوئن/2023 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان