صندوق قرعه ده میلیون تومان یا ابا عبدالله الحسین (ع)

صندوق قرعه ده میلیون تومان یا ابا عبدالله الحسین (ع)

 

 

 

 

یا ابا عبدالله الحسین
۱ احمد اسد ۱ ۱۴۰۱/۰۲
۲ جمعه حجی مطر ۱
۳ حجی عباس دلفی /۴ ۱
۴ علی یابر/۲ ۱
۵ حجی حمید ابو مکی ۲ ۱۴۰۱/۰۳
۶ عباس یابر/۲ ۲
۷ رضا حجی حسن ۲
۸ قاسم جادری ۲
۹ کریم حجی عبد /۲ ۳ ۱۴۰۱/۰۴
۱۰ کریم حجی عبد /۳ ۳
۱۱ جلیل سیاحی/۲ ۳
۱۲ عیسی ملا حسین/۳ ۳
۱۳ حجی عبدالرضا ۴ ۱۴۰۱/۰۵
۱۴ حمید حجی عبدالرضا ۴
۱۵ حجی هاشم ۴
۱۶  قاسم لامی/۵ ۴
۱۷ مرتضی حجی عبد/۳ ۵ ۱۴۰۱/۰۶
۱۸ مسعود عبدالساده /۴ ۵
۱۹ ناصر یابر/۲ ۵
۲۰ علی حریفی/۲ ۵
۲۱ حجی حمید کاظم ۶ ۱۴۰۱/۰۷
۲۲ مرتضی حجی عبد/۲ ۶
۲۳ فاروق کعبی ۶
۲۴  قاسم لامی/۴ ۶
۲۵  حجی حبیب عبد/۲ ۷ ۱۴۰۱/۰۸
۲۶ کریم حجی عبد /۱ ۷
۲۷ اسد لفته /۳ ۷
۲۸ ناصر یابر/۱ ۷
۲۹ رسول حمید/۲ ۸ ۱۴۰۱/۰۹
۳۰   حجی سامی طاهر/۲ ۸
۳۱ سجاد میلاد/۲ ۸
۳۲ علی حریفی/۱ ۸
۳۳ کمال مسعودی ۹ ۱۴۰۱/۱۰
۳۴ علی یابر/۱ ۹
۳۵ حجی جبار لفته/۲ ۹
۳۶ عیسی ملا حسین/۲ ۹
۳۷ کریم حجی حسن ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱
۳۸ م – هادی مطر ۱۰
۳۹ حجی عباس دلفی /۳ ۱۰
۴۰ میلاد قاسم لامی/۲ ۱۰
۴۱ اسد لفته /۲ ۱۱ ۱۴۰۱/۱۲
۴۲ صادق  جادری ۱۱
۴۳ رضا  سیاحی ۱۱
۴۴  قاسم لامی/۳ ۱۱
۴۵ رضا – محمدرضا ۱۲ ۱۴۰۲/۰۱
۴۶   حسین حمید حسن /۲ ۱۲
۴۷ جبار  جادری ۱۲
۴۸ عیسی ملا حسین ۱۲
۴۹ مسعود عبدالساده /۳ ۱۳ ۱۴۰۲/۰۲
۵۰ حجی حسن لفته ۱۳
۵۱ علی حجی حسن ۱۳
۵۲ حجی عباس دلفی /۲ ۱۳
۵۳ سجاد میلاد/۱ ۱۴ ۱۴۰۲/۰۳
۵۴ حجی جبار لفته/۱ ۱۴
۵۵ رحیم کاظم کارون ۱۴
۵۶ جلیل سیاحی/۱ ۱۴
۵۷ رسول حمید/۱ ۱۵ ۱۴۰۲/۰۴
۵۸ مسعود الجمعه ۱۵
۵۹ مسعود عبدالساده /۲ ۱۵
۶۰ صادق حجی جبار/۲ ۱۵
۶۱   حجی سامی طاهر/۱
۶۲  حجی حبیب عبد/۱
۶۳ مرتضی حجی عبد/۱
۶۴ مسعود عبدالساده /۱
۶۵ علی حمید حسن
۶۶   حسین حمید حسن /۱
۶۷ حسین عبدالله
۶۸ عباس یابر/۱
۶۹ محمد حجی حسن
۷۰ اسد لفته /۱
۷۱ صادق حجی جبار/۱
۷۲ علی کاظم کارون
۷۳ مهدی هادی /۱
۷۴ مهدی هادی /۲
۷۵  امیر جلالی/۱
۷۶  امیر جلالی/۲
۷۷ حجی عباس دلفی/۱
۷۸  قاسم لامی/۱
۷۹  قاسم لامی/۲
۸۰ میلاد قاسم لامی/۱
یا ابا عبدالله الحسین
در تاريخ 30/ژوئن/2023 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان