اعضای فامیلی جهت پوشش فاتحه

اعضای فامیلی جهت پوشش فاتحه

 

 

 

 

 

بیت ملا هادی

بیت حجی رحمان

 • بیت حجی عبدالرضا ۵ ( *حمید + رسول      * مکی+ سجاد  )
 • بیت مرحوم حجی عبدالحسین ۹ (*حجی نادر     *سعید     *حمید + رضا + صادق      * حجی هاشم        * ناصر       * مهدی       * عباس )
 • بیت مرحوم حجی طاهر ۸ (*حجی سامی         *حسن + میلاد         * حسین        * حیدر      * جعفر * علی      * محمد   )
 • بیت مرحوم حجی جمعه۳ ( * عادل   * عزیز       * مسعود   )
 • بیت عبدالامیر۴ (  * محمد      * علی     * رضا   )

بیت زایر فاضل

 • بیت مرحوم حجی محمد ۹ (*جاسم + محمد * قاسم +رضا+ احمد    * سعید + شهاب +سجاد  * علی )
 • بیت مرحوم کاظم ۴( *جواد      * مهدی       * هادی )      ۳- بیت حسن

بیت  مهدی  

بیت یاسین

 • بیت مرحوم حجی علی ۳ ( *حجی نبی + رسول * حجی جادر)
 • بیت مرحوم حجی عبد ۳ (* حجی حبیب  * کریم       * مرتضی )  
 • بیت حجی عبدالساده۷ ( * احمد    * محمود      * مهدی      * مسعود     * محمد      * محسن )
 • بیت حجی جمعه ۴ ( *امید      *احمد      * محسن  )
 • بیت حجی داود ۴ ( * طالب    * محمد علی     * امین  )

بیت حجی حسن  مهدی  

 • بیت مرحوم ناصر ۸ ( * غلامرضا + احمد + امید     * غلامحسین      * هادی      * عبدالرسول              * رحیم       * عباس  )
 • بیت مرحوم مجید ۴ (  *مهدی    * مسعود      * سعید      * محمد )
 • بیت مرحوم عبدالحمید۴ ( *خلیل  + رضا     * اسماعیل     *بهمن      * سعید )
 • بیت کاظم ۴ (  * جواد      * جمال       * جلال )
 • بیت حجی جلیل ۲ ( *محسن   )    ۶- بیت کریم      ۷- بیت  فرید ( * علی     * عادل   )

۸-  بیت  محمود جمیلی

بیت زایر عباس

بیت مرحوم حسن ۶

   بیت حمید   (* علی     * عباس     * حسین     *احمد     * مهدی  )

 بیت مرحوم حجی حسین ۳

بیت غلامرضا  (* یوسف     *جعفر )

 بیت مرحوم زایر بنات ۷

 • بیت کریم (* مسعود * میلاد )  ۲-  رحیم   ۳-  علی  ۴-  محمد (* احمد )

بیت مرحوم طعمه ۶

 • بیت فریدون (* عزیز  * عباس  ) ۲- بیت ابراهیم (* میلاد )  ۳-  بیت سعید

بیت یار الله

بیت مرحوم  عبدالله۱۳

 • بیت نجم (* محمد ) ۲-  بیت مرحوم عبدالحسن (* کمال ) ۳-  بیت حجی رضا  (* امین   * احسان   ) ۴-  بیت  جمعه (* داوود  )  ۵- بیت  احمد  ۶- بیت حسین  (*یوسف ) ۷-  بیت علی  ۸-  بیت مهدی  

 بیت مرحوم یابر۳

 • بیت عباس   ۲- بیت ناصر  ۳- بیت علی  

بیت حسن امحی  

 • بیت حجی سلمان ۱۰ ( * بدر + کریم + مجید + احمد   * حجی ابراهیم + خلیل     * حجی رحیم       * جواد         * مسعود   )
 • بیت حجی خلف ۸ ( * جاسم + امید + محمد      * عبدالله       * قاسم      * موسی      * عیسی )
 • بیت علی ۶ ( *حسین  * عزیز       * محمود      * احمد      * ناصر )
 • بیت حجی محمد ۶ ( * عادل     * کمال       * رضا      * محسن       *میلاد )
 • بیت جمعه ۶ ( *احمد  * مرتضی      * مصطفی      * حمید )
 • بیت  کاظم

بیت شمال الرحمه  

بیت امیر ۳ ( *امین  * حجی علی )

بیت صالح  

بیت شهید لفته۹

۱  – بیت حجی حسن (* علی     * محمد    * رضا  )         ۲   –  بیت  اسد (* احمد رضا )  

۳-  بیت حجی جبار(* صادق     *سعید )

بیت کارون

بیت مرحوم کاظم۹

 • بیت رحیم (* احمد *امین  )     ۲- بیت  حجی حمید (* سجاد   )      ۳   – بیت  محسن  

 ۴- بیت علی (*حسین  )      ۵- بیت کمال  

بیت طاهر احمودی

بیت مرحوم  خلف ۷

 • بیت ناجی (* فرهاد * محمد ) ۲- بیت مرحوم قاسم  (* مهدی  * علی)  ۳- بیت نادر  ۴-    بیت رضا  

بیت حجی مشکور

بیت مرحوم حجی حنظل۱۳

 • بیت مرحوم حجی کریم ( * نادر+مهدی  *قادر * عادل *علی)
 • بیت حجی حبیب (* سامی * احمد *امیر )
 • بیت حمید       ۴-   بیت ناصر (* میلاد   )     ۵-  بیت رضا (*محمد  )

 بیت مرحوم حجی مطر ۶

 • بیت مرحوم هادی ( *مهدی * امین ) ۲- بیت جمعه   (* هاشم    ) ۳- بیت حجی کریم  (* عباس )   

 بیت مرحوم حجی عبدالزهرا ۱۲  

 • بیت صادق ( * رضا * عباس ) ۲-   بیت سعید ( *علی * امیر  *محمد * رحیم * رحمان )    ۳- بیت حسین (* علی )         ۴- بیت کیان

 بیت مرحوم حنون ۱۰

 • بیت مرحوم رزاق (*هدایت  )         ۲-  بیت مرحوم عبد ( *حسین * مهدی   )  ۳-  بیت سعید ( *علی * محمد * سجاد    ) ۴-   بیت رحیم     ۵- بیت کریم ۶- بیت غلامرضا

بیت مرحوم  حجی عبدالله ۲              (۱- بیت حجی مسعود     ۲- بیت مهدی   )

بیت عزیز ۲  (  ۱-  علیرضا  )       

 بیت حجی جلیل ۴           (۱-  افشین   ۲-   احمد   ۳-  محمد  )

بیت حجی جاسم  

بیت مرحوم حجی نجم ۲         (   ۱- سعید   ۲-  علیرضا )

 بیت مرحوم ناصر ۵    (  ۱-  سامی  (* امید )   ۲-  علیرضا    (* منصور) ۳-  کریم  )

بیت حجی عبدالرضا ۳          ( ۱-  امین    ۲-  محمد )

بیت عبدالامیر ۳                ( ۱-  مهدی   ۲-  فرید  )

بیت حجی علی ۲             ( ۱-  وحید )

 بیت محمد رضا ۵            ( ۱- رضا   ۲-   احمد  ۳-   فواد  ۴-  مهدی )

بیت قاسم

بیت مرحوم ناجی ۳      ( ۱- رضا    ۲-  علی   ۳-  حمید )

  بیت مرحوم حجی عبدالرضا ۲    (۱-  محمد   ۲-  مهدی  )

بیت محمد ۳          ( ۱-  احمد  ۲-  حیدر )

 بیت علی ۳        (۱-  حسین   ۲-  حسن )

بیت چاسبی  

بیت مرحوم  عبدالساده ۵ 

 • بیت مرحوم حسین ( * جاسم * مهدی  * جواد  * کاظم  * جعفر )

 بیت مرحوم  نصار۷ 

 • بیت حجی مجید (* قاسم * امیر  )        ۲- بیت محمد رضا          ۳- بیت  علی          ۴-    بیت عباس  ۵-  بیت حسن

 بیت مرحوم  صباح ۳            (۱- بیت علی (* حسین   ) ۲- بیت جاسم )

 بیت مرحوم انعمه ۴ 

 • بیت کاظم (* سمیر  )        ۲- بیت حسین           ۳- بیت  علی  

بیت خلف غرباوی

بیت مرحوم مهدی ۴          (  ۱-  سامی (* سمیر)   ۲-  علی   ۳-  محمد )

بیت عبدالهادی ۷    ( ۱- عبدالکریم (* محسن)   ۲-  عبدالامیر   ۳-  عادل    ۴-  محمد رضا   ۵-  علیرضا )

 بیت ناصر ۴            (  ۱- پیمان    ۲- محمد علی    ۳-  امین  )

ملا انعمه

بیت مرحوم ناجی ۳          (   ۱-  غلامرضا   ۲-  علیرضا   ۳-  محمد رضا  )

بیت مرحوم عبدالزهرا ۲           (  ۱- صادق   ۲-  احمد )

بیت عبدالحسین ۳  (   ۱- علی   ۲-  رضا )  

 بیت عباس ۲  (  ۱-  سجاد )

 

 

 

 

 

 

باسلام خدمت تمامی عزیزان علامت * یعنی پدر وعلامت + یعنی پسر

 

در تاريخ 29/آوریل/2023 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط اسدمرمضی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان